AHİLİK ADINA NELER SÖYLEMİŞİM

Please follow and like us:

Ahi‬lik : Meslek‬ sahibi, eli hayırlı ‪‎iş‬ tutan, alnıterli iyi adamların oluşturduğu ‪yardımlaşma‬ ve ‪‎paylaşım‬ esaslı kardeşlik‬ örgütüdür. Bu tanım ahilik kurumunun kapsadığı çapı en geniş noktaya taşıyoruz. Özellikle “meslek sahibi olmak” ifadesi daha kapsayıcıdır, geçmişi de bugünü de geniş bir kitleyi aynı çatı altında toplar. Bu tarz bir yaklaşımla artık klasikleşen “Ahilik sadece esnaf teşkilatı değildir.” cümlesini kurmaya da mecbur kalmayız. Çiftçi, yönetici, esnaf… aklımıza kim geliyorsa belli ölçülere uymak kaydıyla ahilik çatısı altında toplanabilir ve kaynakları incelediğimizde bunu açık şekilde görüyoruz. Ahilik sistemi meslek,‪ kabiliyet‬,‪ ‎liyakat‬,‪ emek‬,‪ ‎adalet‬ üzerine kurulmuştur.

Ahilik haftası için hazırladığım sunu buradan izlenebilir.
Ahilik , Ahi , Ahi Evran, Girişimcilik, Sosyal Güvenlik…

Ahilik üzerine yazdıklarım:

Külliyeli Şehrin Ahileri
Şehri şehir yapan iktisadi hayatın düzenidir
Tüm okullara Ahilik Dersi Olmalı
Bir Dönüşüm de Rant Kültürü’nden Vakıf Kültürü’ne Doğru Olmalı

AHİLİK KAYNAKLARI KÜTÜPHANESİ

AHİLİK KONULU DİĞER YAZILAR

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)