Category: Ahilik Nedir ?

AHİLİK NEDİR?

Ahilik Nedir? Ahilik; kişiyi mesleki hayatında sabır, ahlâk, güven gibi güzel meziyetlerle yoğurarak yetiştiren kurumdur. “Ahi sözcüğü Arapça kardeş anlamına gelen Ah sözcüğünden türemiştir,” kimilerine göre...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)