İ’TİKAF

Please follow and like us:

yerkopru_itikaf

Çekildim can hücreme
Daldım derin aleme
Dostum beni arama
Hakiki dostu buldum

Dünya dar gelir bana
Yüreğim yandı ana
Sevdiğim selam sana
Hakiki aşkı buldum

Kendimi vursam dağa
Dünya kalsın ağaya
Hepsi topla kaç paha
Hakiki mülkü buldum

Yunus gibi yar lazım
Karaca gibi sazım
Pirlerden gelir ağzım
Hakiki sultan buldum

Hamidi Bayram dedi
Akşemseddin yetişti
Üftade dedi Hüdai
Hakiki piri buldum

————0——————
Şile bezi gömlek, bol pantolon
Ölüme yürür gibi

Dostlara selam verdim
Gönlümü parçalar gibi

Kitabımı aldım
Hayatın sırrı gibi

Yürüdüm pirim buyur etti
Yer gösterdi müşfik bir baba gibi

Krem boyalı dar bir hücre
O dağın mağarası gibi

Ne zaman ki günü namaz dilimler
Maddeyi zekât temizler
Adalet kainatta kol gezer
İşte asrı saadet gibi

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)