AHİLİK VE MESLEKİ REHBERLİK

Please follow and like us:

Mesleki gelişim, eğitsel ve kişisel-sosyal yanında bireyi tamamlayan gelişim alanıdır.

Kişinin kendi özelliklerine uygun en uygun mesleği seçmesine yardımcı olmak mesleki rehberliğin ilgi alanıdır.

Kişide meslek algısı nasıl oluşur veya hangi dönemde başlar. Çocuğa ilk sorulan sorudur büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Kişi çevreyi algılamaya başladığında mesleki gelişimde başlamış oluyor. Aile, çevre, okul, kişisel özellikler her ortamın farklı farklı etkisi ile mesleki bilinç oluşuyor. Bu sürecin doğru yönetilmesi en önemli hassasiyet olmalı. Bugün en etkin belirleyici popüler meslekler veya toplum tarafında belli özelliklerle saygın gözüken mesleklerdir. Kişinin işinde mutlu olabilmesi için meslek seçiminde dış faktörler en aza indirilerek ilköğretim çağında üst düzey mesleki rehberlik yapılmalıdır. Bugün ilköğretimde rehberlik dendiğinde daha çok kişisel-sosyal ve eğitsel problemlere odaklanmış bir yapı ile karşılaşmaktayız. Belki de akıllıca olan kişisel-sosyal ve eğitsel rehberlik ile mesleki rehberliği birbirinden ayırmaktır. Mesleki rehberlik başlı başına üzerine çalışılması gereken muazzam bir alanı ifade etmektedir.

Bazı kaynaklarda Parsons’ın 1909 yılında ilk kez mesleki rehberliği tanımladığı yazılmaktadır. “Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetidir.”

12. yüzyılda yaşamış Ahi Evran, Parsons’tan yaklaşık 700 yıl önce ne demiş bir inceleyelim:

“Allah insanı, medenî tabiatlı yaratmıştır. Bunun açıklaması şudur: Allah insanları yemek, içmek, giyinmek, evlenmek, mesken edinmek gibi çok şeylere muhtaç olarak yaratmıştır. Hiç kimse kendi başına bu ihtiyaçları karşılayamaz. Bu yüzden demircilik, marangozluk, dericilik gibi çeşitli meslekleri yürütmek için çok insan gerekli olduğu gibi, bu meslek dallarının gerektirdiği âlet ve edevatı imal etmek için de birçok insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu yüzden toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerinin üretimi için lüzumlu olan bütün sanat kollarının yaşatılması şarttır. Bununla da kalmayıp, insanların sonradan doğacak ihtiyaçlarını karşılamak için yeni sanat dallarının meydana getirilmesi gerekmektedir.”

Geleceği gören böylesi bir bakış açısı mesleki eğitim ve rehberliğin özünü anlatmaktadır. Hangi Rehberlik kitabımız Ahi Evran’ın bu cümlesini görmüştür ve buradan yola çıkarak geçmişimizde var olan mesleki rehberlik çalışmalarını izlemiştir.

Bu konu üzerine düşünmeye devam edeceğiz. Ahilik bir haftaya sığmayacak kadar büyük bir düşünce sistemidir.

“AHİLER:
onlar: artı “değer” ürettiler…
onlar: geleneği geleceğe taşıdılar…
onlar: doğru tarttılar, iyisini sattılar…
onlar: adaleti ve hakkaniyeti hayat tarzı bellediler…
onlar: geldiler, geçmediler! yeniden boy verişteler..”
Site bannerlerimizi hazırlayan Türkiye’nin en yetenekli tasarımcılarından olan AHMED banner çalışmasını bu cümleler ile süslemiş.

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)