KAİNATA MUHABBET DUYAN İYİ ADAM NURİ BAŞ HOCA

Please follow and like us:


Kainata muhabbet duyan iyi adamları hatırlamaya devam ediyoruz. Nuri Baş Ağabeyimiz şubat ayında madden bu dünyadan ayrılmıştı; fakat o bıraktığı muhabbet dolu eserleriyle aramızda. Altınoluk Dergisinde yayınlanmış bir yazısıyla o güzel insanı rahmetle hatırlıyoruz. Ayrıca şiirin vakıflar üzerine olması bizim yürüdüğümüz yol açısından önemli. Bana göre vakıf konusu yitik mallarımızdan biri.

Kainat arşivi iyi adamlar bölümünden daha önceki yazılarımız okunabilir:Nuri Baş Hoca

 

 

 

Nuri Baş
Altınoluk Dergisi 2007 – Kasim, Sayı: 261, Sayfa: 040

Vakıf Hizmetleri

Vakıf halktan, Hâlık’a olan bir intikâldir,

O, tamamen Allah’a ait olmuş bir maldır.

“Mal, canın yongasıdır” denilmiş ki, doğrudur.

Hak nâma o yongadan ver ki; gerçek mal budur.

Hayırlı mal; Hak için verilebilen maldır.

Hayırsıza harcanan, sâhibine vebâldir.

Yiyip, içip, giydiğin, servetin burda kalır,

Hak nâma ne verdinse, seni ukbâda bulur.

Tıpkı bir tohum gibi yeşerir, kat kat artar,

Ve bir başak misâlî bire binbir tâne var.

Allah, kalbe niyete, ihlâsa göre verir,

Ve O, cömertliğini kullarına gösterir.

Dedem, hasta kuşlara bile vakıflar kurdu.

Hayır yoluyla türlü derde dermân olurdu.

İmârât, câmî, okul, kitaplık, aşhâneler,

Hastahâne, su yolu, sayısız neler neler…

Teknikte ve ilimde devlet, millet nâmına,

Ne lâzımsa âtîde memleket irfânına.

Hasta, öksüz, dul, yetim bîçâre düşkünlere,

Esir, yolcu, özürlü, zavallı, miskinlere…

Her şey için vakıflar te’sis edip gittiler,

Adam yetişsin diye candan hizmet ettiler.

Vakıf mensûbu herkes hizmet görevlisidir,

İnsanlara her yönden gelen şefkat sesidir.

Nefse, keyfe, rast gele harcanılırsa eğer,

Vakıf malın zerresi, insanları mahveder.

Başkan, kâtip ve işçi, rast gele savuramaz.

Aç, dul, yetim var iken, eş ve dost kayıramaz.

İnhisâr, ihmâl yoktur vakıf olan hizmette.

Edilmezse adâlet, cezâsı var elbette.

Muhtaçlar, iyi tespit edilip, bulunmalı.

Evvelâ en düşküne ilk yardım olunmalı.

İltimaz ve kayırma büyük sorumluluktur.

Hak huzûrunda bundan aslâ kurtuluş yoktur.

Biliniz ki, vebâl ve sorumluluk ağırdır.

Baştan sona, her şeyin mes’ûliyyeti vardır.

Sona kadar kapanmaz ehl-i hayrın defteri.

Zîrâ, böyle buyurur ins ü cin peygamberi.

Yapana, yaptırana çalışana ecir var.

Bu ecir devâm eder hesap gününe kadar…

Cümlesinin kabri nûr, makâmı cennet olsun.

Hakk’ın lütfüyle herdem hayır ehli bulunsun.

kaynak: dergi.altinoluk.com

Nuri Baş Hocamızın Altınoluk Dergisine yazdığı yazı arşivi : Altınoluk / Nuri Baş

Nuri Baş Hoca Kainata Mektup Arşivi

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)