AHiLiK GELENEGiNi ANLAMAK iÇiN KAYNAKLAR

Please follow and like us:

Sanal ortamda ahilik geleneği ile ilgili kaynaklardan bazıları:
http://kainatamektup.com/index.php/ahilik-nedir-ahice-dunyaya-bak/
http://www.ahilik.net/
http://istesob.org/ahilik.html

AHİ EVRAN VE AHİLİK

Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ
http://www.metinhulagu.com/images/dosyalar/20120302110400_0.pdf

Ahilikten Günümüze Meslek Eğitiminde Model Arayışları ve Sonuçları / Nurettin Gemici
http://www.meslekiegitimdeyeniacilimlar.org/dokumanlar/ahilikten-gunumuze-meslek-egitiminde-yeni-arayislar.pdf

AHİLİK VE TÜRK SOSYO-KÜLTÜREL HAYATINA KATKILARI
http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s15/demirpolat.pdf

Ahilik konulu görsel materyal

Ahilik geleneği ile ilgili yazılı kaynaklardan bazıları:


Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler / Hülya Taş

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=588532

———————–
İslam İktisadı: Toplu Makaleler / Ahmet Tabakoğlu
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=99377
———————-
Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Mehmet Genç
ÖTÜKEN NEŞRİYAT http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=40911
——————
Ahilik (Dr. Yusuf Ekinci)
http://kitaplarinmerkezi.wordpress.com/2010/04/09/ahilik-dr-yusuf-ekinci-ozeti/
—————-
Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak / İsmet Uçma İşaret Yayınları/ İstanbul 2011
Ahilik ve Mesleki Eğitim / Dr. Yusuf Ekinci / MEB. Y. – 1990
Ahilik Nedir / Prof. Dr. Neşet Çağatay / Kültür Bakanlığı – 1990
Ahilik ve Örtülü Bilgi / Hulusi Doğan / Ekin Kitapevi- 2006
Ahi Evran ve Ahilik / Fatih Köksal / Kırşehir Valiliği- 2006
İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı / Abdülbaki Gölpınarlı / İTO- 2011
Türk Kültürü ve Ahilik / 21.Ahilik Sempozyumu Tebliğleri / Kırşehşir-1985
Ahilik ve Esnaf / Konferanslar ve Seminerler /İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Yayınları-1986
Simav’da ahilik ve Ahiler / Yaşar Bozyiğit / Kütahya- 2000
TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması Ahilik / Muhittin Şimşek / Hayat Yayıncılık-2002
Osmanlı Deleti’nin Kuruluşu ve Ahilik / Galip Demir / Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı – 2000
Ahilik Kültürü Haftası / 1995 Panali / İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Yayınları-1996
Ahi Evren Tasavvufi Düşüncenin Esasları / Mikail Bayram / NKM- 2008
Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evren / Mikail Bayram / Konya-2001

Külliye:

-Cantay, Gönül,Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2002

-Gerçik, İbrahim Zeyd, Bir Yönetim Modeli Süleymaniye, Küre Yayınları, İstanbul 2009

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)