VAHİYLE HAYAT BULMAK (Kuran-i Hayat Dergisi)

Please follow and like us:

“İnsanın üzerinden, o tarih sahnesine çıkıncaya (kadar), tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi(ki), henüz o ( bu sure zarfında) anılmaya değer bir varlık değildi?

“İnsanoğlunun katmerli bir karışım olan hayat tohumundan Biz yarattık;sınava tabi tutmayı(diledik) ve ardından ona işitme ve görme yeteneği verdik.”

“Elbet onu(amacına ulaştıracak olan) doğru yola Biz yönelttik: iman eden ve inkar eden biri olmayı(kendi tercihine bıraktık.)
76/ 1-3

Evet, anılmaya değer bir varlık  değilken Rabbimiz  bizi, İnsanı halk etti ve değerlerin en yücesini bize bahşetti. Ne güzel bir lütuftur ki ismimizi bir sureye verdirdi. İNSAN…
İnsan suresi, insanın hakikatini, varlığını, amacını vurgulayan yegane bir mükaleme-i Rab. İnsanın iradesine vurgu yapan mucize sözler kim-lik sıkıntısı çekenlere, arayanlara hüviyetini hatırlatıyor. Anlamlı bir hayat reçetesi sunuyor, nutfeden yaratılan insana, ademoğluna isyandan , nisyandan uzaklaşması için hitab ediyor.

Vahiy olmasaydı, halimiz nice olurdu bir düşünün?
Vahiy Rabbimizin bize en güzel hediyesi ve rahmeti. O, o kadar çok  Erhamu’r-rahim  ki halk eylediği insanla konuşarak şereflendiriyor. Vahiy, insanı insan yapan bir hayat pınarı. Vahiy insanın  zihnini, yüreğini, bedeni dirilten bir nur. Bu vecihle size, Kuran dostlarına ilk defa, sadece, tamamen vahyi konu olan bir dergiyi zikretmek istiyorum. Belki çoğunuz biliyordur ama bilmeyenlerin olabileceği ihtimaline binaen bunu acizane gerekli gördüm. “Kuran-i Hayat Dergisi” Muhterem Mustafa İslamoğlu Hocanın cehdiyle vücut bulan bu dergi, KuR’anla hayatın asıl hayat bulacağını, KuR’an-ı doğru anlamanın, KuR’an-ı mehcur olmaktan çıkarmanın önemlerini vurguluyor. KuR’an-i Hayat Dergisi “Rab’bimizin vahiyle insanı inşa etmesini, insanın da hayatı inşa etmesini” konu alan muhterem hocaların yazılarını bizimle paylaşıyor. Vahiyden kana kana içmek  isteyenler şu siteden faydalanabilir ve bu dergi hakkında tafsilatlı bilgi alabilirler.
Kur’an’la yeşeren bir ömür duasıyla,fiemanillah…

www.kuranihayat.net

ŞERİFE ÇATAK

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)