CİZRE’NİN MİMARİ HARİKASI : TERS KUBBE

Please follow and like us:

Not: Tüm Cizre fotoğrafları

Her beldenin manevi önderleri olur. Ahmed-el Cezeri Cizre ilçesinin manevi önderlerinden biri. Kırmızı Medrese’ye bitişik türbesiyle adeta ders vermeye devam ediyor.

O’nun manevi önderliğini anlatan bir rüya dinledim. Doksanlı yıllar, bölgenin her tarafında olduğu gibi Cizre’de problemli günler yaşıyor. Konya’da görev yapan bir emniyet amirinin tayini Cizre’ye çıkar. Eşi de memurdur ve yaşanan olayların yoğunluğundan dolayı Cizre’ye gitmek istemez. Gece rüyasında bir külliye görür ve yanında bir türbe, sandukanın üzerine oturmuş kişi gel kızım Konya’da Mevlana ne ise bende Cizre’de aynı makamdayım der. Ahmed-el Cezeri Allah’ın izniyle sizi korur, buyurun gelin diye ekler. Bu rüya üzerine amirin eşinin fikri değişir. Cizre’ye geldiği gün eşyalarını bile yerleştirmeden rüya gördüğü yeri anlatır ve duyduğu ismi söyler. Tarife uygun olarak onu Kımızı Medrese’ye getirirler ve rüyada gördüğü yeri tanır. Sadece türbede sanduka üzerinde oturan muhterem yoktur, belki yine aynı yerdedir ama görememişlerdir. Amirin eşi, türbeyi her hafta düzenli ziyaret etmesi sebebiyle soruya muhatap olunca bu rüyayı anlatır. Benim de sık ziyaret ettiğimi söylediğim biri ağzımı aramak için rüyayı anlattı. Evet bizi buraya çeken derin bir muhabbet var, benim de buraya Konya’dan gelmiş olmam ayrıca manidar. Üstad Said Nursi’de aşk makamında Mevlana Celaleddin, Ahmed-el Cezeri, Molla Cami aynı makamdadır, der.
O’nu tanımak isteyenlere divanını tavsiye edelim ve esas konumuza geçelim.
Ahmed-el Cezeri türbesi iki katlı olarak inşa edilmiş. Üst katına camiden bir kapı aracılığıyla giriliyor. Eskiden türbeye bu odada ortada bulunan delikten girilirmiş şimdi bu delik kapatılıp dışarıdan giriş verilmiş. Türbenin alt katında kabirlere ait taşlar ve sandukalar var. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Ancak türbenin alt katı ile üstü ayıran döşemenin mimari yapısı anormal. Çünkü genel mimari yapılar gibi düz değil ters kubbe şeklinde. Az çok statik bilenler normal kubbenin yükünün kenarlara dağıtılarak taşların kenetlenmesiyle yapıldığını bilirler. Fakat ters kubbede ağırlık merkezi ortay geleceği için bunun kolonsuz inşası zordur. Kısaca Cizre’de bulunan Kırmızı Medrese yanında ki Ahmed-el Cezeri türbesi genç mimarların incelemesi gereken bir yapı.

Üst tarafta halka şeklinde oturulduğunda herkes birbirinin yüzünü görebilir. Bu tasarım tam bir muhabbet mekanı üretmiş.

Fotoğraflardan az çok mekanın özelliği anlaşılacaktır; fakat bu yeterli olmaz, sizleri bu yazı aracılığıyla Cizre’ye bu yapıyı görmeye ve Ahmed-el Cezeri’yi ziyarete bekliyoruz.

dünyabizim sitesinde yayınlanmıştır.

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)