MUHABBET EĞİTİM YOLUNUN ON ESASI

Please follow and like us:

1-muhabbet eğitim yolu hayra vesile olmayı önceler.

2-muhabbet eğitim yolu rıza yoludur, karşılıksız paylaşmayı önerir.

3-muhabbet eğitim yolunda zorunluluk yoktur. gönüllü olmak esastır. zaten gönül olmadan muhabbet hasıl olmaz.

4-muhabbet eğitim yolu mezun vermeyen bir okuldur, hayat boyu öğrenmeyi esas alır.

5-muhabbet eğitim yolu çift diploma verir: maddi ve manevi!

6-muhabbet eğitim yolu öğrencisi her şeye muhabbet ve hayretle bakar.

7-muhabbet eğitim yolu talebesi yüksek idrak ve farkındalık sahibidir.

8-muhabbet eğitim yolu talebesinin başucu cümlesi: “aşk-ı muhabbetini kaybetme!”.

9-muhabbet eğitim yolu bir ders bitince yeni derse başla, der.

10-muhabbet eğitim yolu kainatı okumayı öğretir.

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)