Hadis Günlüğü / Zekeriya Güler

Please follow and like us:

Sır Hoca’nın ikramları bol ve çeşitlidir, şimdi bunları saymaya kalksak sayfalar yetmez. Bize son ikramı Hadis Günlüğü kitabı oldu. Hadis Günlüğü kitabı farklı tarzıyla dikkatimi çekti. Hadis öğretirken bir yandan okuyucuyu akademik anlamda zorlamadan hadis üslubunu da bir sırayla belletiyor. Bir yerde gizil öğrenme de gerçekleştiriyor diyebiliriz. Değerli ilim adamı Zekeriya Güler kendi alanının hakkını vererek bu çağa seslenecek frekans yakalamış, eline ve yüreğine sağlık diyerek kendisine içten bir teşekkür göderiyoruz. Hüner Yayınevi bu güzel çalışmanın okuyucuyla buluşmasına vesile olmuş. Bizde dostlarımıza tavsiye ederek vesileyi taçlandırmak istedik.

Arka Kapak Yazısı

Hadis Günlüğü adı, geçmişi hicrî üçüncü asra kadar uzanan ve klasik hadis kitâbiyâtı arasında belli bir yeri olan amelü’l-yevm ve’l-leyle’den mülhem konulmuştur. Amelü’l-yevm ve’l-leyle,Rasûl-i Ekrem’in günlük ibadet,duâ ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve tatbikâtını ihtiva eden bir tür hadis kitabıdır.

Hadis günlüğü,yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman,ibâdet, ahlâk ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselelere temas etmektedir.Günlük hayatın akışına uygun olarak fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren hadislerden bir demet sunan bu eserin, hadis ve sünnetin günümüz dünyasına taşınması bâbında icra edeceği mütevazı bir hizmet, yazarı için en büyük sürur ve heyecan vesilesi olacaktır.

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)