Mürteci Sözlük

Please follow and like us:

Yeni çağın sözlükleri sanal ve sınırsız. Yeni nesil aklına geleni tarihe/sözlüğe kaydediyor ve aklına geleni sanal ortamda arıyor. Bizim gibi geçiş dönemi adamları da acaba araya iyi şeyler kaynatabilir miyiz diye düşünerek zaman zaman bu ortamlara takılıyor. Ekşi sözlük ile başladı macera ben bizim mahallenin çocukları kendi sözlüklerini kurana kadar hiç bulaşmadım. İhl Sözlük, Yeşil Sözlük, Mürteci Sözlük üçününde yazarları arasında dostlarımız var ve elimizden geldiğince destekliyoruz.

Kainata Mektup okuyucularına Mürteci Sözlük yönetimince hazılanan tanıtım metnini sunuyoruz.

Değerli abilerim.

Yeni bir sözlük açtık desteğinize ihtiyacımız var, kalitesiz işlerin gündemde tutulduğu bir ortamda kaliteli işler yapan abilerimizden bu istirhamımız…

Sevmediği, hazzetmediği, yakınlık duymadığı kişiler hakkında kötü söz, gıybet, iftira, boş laf etmek yerine, sevdiği kişiler hakkında onları tanıtan, yücelten, başkalarınca yanlış bilinen hususları aydınlatan ve bu vesile ile başkalarını incitmeyen yazılar yazacak üyelere sahip olan sözlük. Allah daim etsin.

http://www.murtecisozluk.com

aynı anda bünyesinde Bediüzzaman Said nursi’yi, İbn i teymiyye’yi, Cübbeli Ahmet hoca’yı, Mahmud Esat Çoşan hoca’yı, Süleyman Silmi Tunahan hoca’yı, Ebul Ala Mevdudi’yi, Fethullah Gülen’i, Seyyid Kutub’u, Adnan Oktar’ı ve sair barındırabilecek olgunluğa sahip sözlük. cemaat kavgalarına zemin olmak istemeyen ve birbirinden uzaklaşmış müminleri birbirlerini anlamaya ve kendilerini tanıtmaya çağıran sözlük.

Allah mubarek etsin. Allah muvaffak etsin. hayırlara vesile etsin inşallah.

öz’e dönüş eylem planı zincirinin halkalarından birisidir. hayırlı olsundur.

İrtica ve Mürteci kavramlarının bütün olumsuz siyasi içeriğine yıllardır maruz kalan, kafamıza vurula vurula ezberletilmiş onca söz dizimleri içerisinde, neyi nasıl öğrenmemiz ve kullanmamız gerektiği konusundaki olanca dayatmalar karşısında şekillendirilmeye çalışılan sen-ben-o, biz-siz-onların, bir değil, birkaç neslin sıkışmış enerjisini, iğne ucu kadar bir boşluktan geri döndürme, aslına irca etme çabasının da bir ürünüdür.

işbu sözlük, sizi bir anda tarihin karanlıklarına götürebilir, uyarmadılar demeyin.

tarihin karanlıkları;

batılı tespitini yapanlar tarafından küçümsenen,

oryantalistlerden medet uman,

pozitif olanın, yere düşen bir bardak gibi dağılabilir olduğuna
hükmeden, günümüzün aydınlığını geçmişin karanlığına bağlayan,
geçmişi karartarak günümüzü aydınlatan,
böylece 100 yıl sonrasının aydınlığı için bugünü karartmaktan
çekinmeyen,

ilahi olanı teolojik rasyonalizmle açıklayan,

hayatı bir fenomen zannedip laboratuarcı ağızlarıyla hayat hakkında
ölü ahkamlar kesen,

ülkelerin gelişmişliğini gayr-i safi milli hasıla değeriyle
ölçebilen,

“ama şarabın da kendine göre faydaları var” diyen,

hristiyanlığın kapitalizme bir eşik, kapitalizmin günümüz
değerlerinden bir dinamik, bu dinamiğin dostlarının özgürlük ve
demokrasi olduğunu savunan,

özgürlüğü hareket kabiliyetine, hareket kabiliyetini fizyoloji ve
sermayeye entegre eden,

teknik düşünceyi bilim hurafesine konu eden,

toplumu salt ekonomiyle açıklayan, economicus insanın bir insan modeli
olabileceğini modelleyebilen,

çağlık kavramlar üretebilen, çağlık kavramlar her ne ise geçmiş
çağlık kavramlar gibi olmayıp daha çağlık kavramlar olabilen,

insanın seçimlerini akaide konu edip fıkhî hüküm çıkartan, bununla
yetinmeyip hükmünü tefsir usulü olarak kullanan, ürettiği tefsir
usulüyle yabancı dil öğrenmeye gerek olmadığını savunan,

gizliden gizliye islam’da bir enternasyonalizmin olduğunu savunan,

niçe, haydigır, fuko gibi batılı bilgi sevicilerden ayetlere dolaylı
saptamaları tespit edip lüzumsuzluk yapabilen,

doğruyu bildiği halde bir türlü ifade edemeyen, bu yüzden sezgiciliğin
sığ limanına sığınmaktan başka çaresi kalmayan,

psikiatrinin gerçekten tıbbın bir dalı olduğuna inanan,

psikolojiyi ruh kavramından çıkarsayıp da ruhu metafizik diye
küçümseyen,

ruhu metafizik diye küçümserken, kendine göre bir ruh tanımıyla
maretyalizm üreten, sinemayı gerçekten bir sanat dalı zanneden, estetikle
aksiyoloji ayrımını bilmeyen, bir inşaatı “modern” olarak
niteleyebilen,

sebeple sonuç arasındaki mesafeyi bilmesine rağmen saptayamadığı
agnostisizmi aracılığıyla trajedisini bir maddenin parçalanması olarak
bünyeden atabileceğini sanan,

siyasi bir düşünce ile itikadi bir düşünceyi birbirinden ayıramayan,

medyayı şov, şovu medya zanneden,

bir kumaşın üzerine “anarşizmin bayrağı yoktur” diye yazıp kumaş
dalgalandıran,

marx’ı ilerici olarak niteleyip onunla aynı dönemi yaşayan bir sürü
insanı gerici olarak ilan edebilen,

hegel’e rağmen ve onun üstüne hala sol ve sağ kavramları hoyratça
kullanabilen,

gestalt psikolojisini nimetten sayıp, yetinmeyip bir de kırmasından nlp
üretip başarı diye narsisistik bir egoizmi değerselleştiren,

kavram açıklamaya dayalı olarak örgütlü bir iktidar adayı
topluluğunun, toplum mühendisliğine yönelerek aydın’ı, aydınlığı,
aydınlanmayı tanımlayan,

millet aileliğinden ulusalcılık nosyonu türeten, ürettiği bu nosyonla
da militarizmi yerel bir demokrasinin çekirdeği ve dinamiği sayan,

gerçekle hakikati, hakikatle doğruyu birbirine karıştıran,

az okuyan çok düşünen, çok düşünen az okuyan, okumak neyse onu her
bulduğunu okumak olarak anlayan, her bulduğunu okumakla da tek bir şeyi
okumak arasındaki ilişkiyi kuramayan, tek bir şeyi okumakla da her şeyi
okumanın ilmini alamayan,

ne yaparsa yapsın, her haliyle entropiyi kendi şahsında tecessüm ettiren,

moderniteye hem içeriden, hem dışarıdan bakabilen,

stilize,
entegre,
sterilize,
adapte,
hizalı,
çizgide,
akış içerisinde,
topluca tanrılaşma hevesinde,
öğretimli,
diplomalı,
kravatlı,
fularlı,
paralı,
silahlı,
her zaman haklı,
yüze sallanan türden parmaklı,

kişilerin kaygılarını ruh düzeyinde haklı çıkartır.

bu beyan, haklılıkları içimizde barındırmak istemediğimiz şemanın
resmidir.

biz kendimizi belirledik, her cümle kurabilen da edeben önce kendisini
belirlesin.

Mürteci Sözlük

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)