Ladikli Ahmet Ağa

Please follow and like us:

Konya’nın gönül erlerinden biri olan Ladikli Ahmet Ağa, 14 Haziran Pazar günü saat 10’da başlayacak etkinlik ile Ladik ilçesinde hatırlanacaktır. Bu vesile ile onun yaşadığı beldeyi görmek, kabrini ziyaret ederek dua etmek isteyenleri pazar günü Ladik’te buluşmaya davet ediyoruz.

Tahir Büyükkörükçü sohbetlerinde ondan bahsetmiştir, Ali Ulvi Kurucu’da hatıratında Ladikli Ağmet Ağa’ya bölüm ayırmış. O’nun manevi halleri ve ilme duyduğu hayranlığı dile getirmiştir. Torununun okuması için gösterdiği gayret onun ilme duyduğu sevgi ve saygıyı gösterir. Kendisi ümmi olarak hal ilmiyle yetişmiş; ancak “Benim peşimden gidilmez.” diyerek, bu halin kendine has özel bir durum olduğunun altını çizmiştir. Merhum Hacı Veyiszade ile olan yakınlığı ve ilmine duyduğu saygı, bu alemde herkesin bir görevi olduğunu hatırlatması açısından da ayrıca önemlidir.

Ladikli Ahmed Ağa’ya Allah’tan rahmet diler, fatihalarımızı ziyaretine göndeririz.

ladiklivardım dostun mezarına
gelmek için nazarına
durduk aşık huzuruna
erenlere selam olsun
devamı için

hakında daha fazla bilgi bulacağınız siteler:
ladikliahmetaga.com
ladikliahmedhudai.com
sufizmveinsan.com

You may also like...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)